Energetický specialista Ing. Jaroslav Štěchovský, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

Co je průkaz energetické náročnosti ?

Průkaz energetické náročnosti (PENB) se zpracovává pro budovu. Průkaz energetické náročnosti klasifikuje budovu nebo její ucelenou část z hlediska energetické náročnosti.

Zpracovává se podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. v případech vyjmenovaných v Zákoně o hospodaření energií (§7a). Dle zákona se PENB zpracovává:

  • u nových budov nebo při větších změnách dokončených budov, s výjimkou případů uvedených v zákoně. Dokument musí obsahovat údaje, které prokážou, že stavba a její energetické hospodářství vyhovuje zákonu i navazujícím vyhláškám;
  • při prodeji nebo novém pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, s výjimkou případů uvedených v zákoně.

V §7a jsou uvedeny i výjimky z povinnosti vypracovávat PENB.

Průkaz energetické náročnosti budovy  může provést energetický specialista, pokud má pro jeho vyhotovení  oprávnění  tj. je zapsán do seznamu energetických specialistů vedených MPO ČR s příslušným oprávněním. Průkaz platí 10 let, pokud nedojde ke změnám budovy popisovaným v Zákoně.

Sdílejte na