Energetický specialista Ing. Jaroslav Štěchovský, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

Odborná způsobilost

 • Diplom inženýra, ČVUT Praha, fakulta strojní
 • Postgraduální studium v oboru Technika prostředí, specializace Klimatizace, ČVUT Praha, fakulta strojní
 • Osvědčení o autorizaci v oboru Technika prostředí staveb, specializace Technická zařízení, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Seznam autorizovaných osob č. 0600597.
 • Doklad o odborné zkoušce a zápisu do seznamu energetických auditorů. Osvědčení č. 232 seznamu energetických expertů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
 • Oprávnění vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov, vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
 • Oprávnění provádět kontroly kotlů ve smyslu Zákona o hospodaření energií, vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
 • Oprávnění provádět kontroly klimatizace ve smyslu Zákona o hospodaření energií, vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
 • Certifikát odbornosti prokazující absolvování II. cyklu celoživotního vzdělávání autorizovaných osob organizovaný ČKAIT.
 • Certifikát odbornosti prokazující absolvování III. cyklu celoživotního vzdělávání autorizovaných osob organizovaný ČKAIT.
 • Certifikáty odbornosti prokazující absolvování IV. až VII.cyklu celoživotního vzdělávání autorizovaných osob organizovaný ČKAIT.
 • Absolvování průběžného vzděláváni energetických specialistů dle § 10 a § 10a zák. 406/2000 Sb.

Publikační činnost: vizsamostatná část.

Sdílejte na