Energetický specialista Ing. Jaroslav Štěchovský, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

Příklady realizovaných zakázek

Energetické audity (EA)

Předmět EA
Zákazník
Kontakt
Radnice

Dům pečovatelské služby  
Město Hostinné
Odbor investic MÚ Hostinné
Výrobní budova ARROW, Hradec Králové
ARROW INTERNATIONAL a.s.
Vedoucí údržby, energetik
Mateřská škola Za Univerzitou

Základní škola F. Kupky
Město Dobruška
Odd. správy majetku města
Správní budova a komplex výrobních, montážních a  expedičních hal
Strojtex a.s. 

Dvůr Králové n.L.
Vedoucí údržby a energetik
Dětský domov Nechanice
Královéhradecký kraj
Ředitel DD Nechanice
Gymnázium a tělocvična Gymnázium Žamberk Zástupce ředitele
Domov důchodců Černožice Královéhradecký kraj Technik DD Černožice
Kino Hostinné Město Hostinné Odbor investic MÚ Hostinné
Budova Magistrátu města v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové Odbor vnitřních služeb
Plavecký krytý bazén 

Základní školy Ležáků, Smetanova, Resslova

Mateřské školy Budovatelů, Ležáků
Město Hlinsko Odbor investic a městského majetku
Zateplení a solární příprava TUV administrativní budovy a výrobních hal Feifer kovovýroba - spol. s r.o., Holice Ředitel
Gymnázium s tělocvičnou Hlinsko Město Hlinsko Odbor investic a městského majetku
Plynová kombinovaná výroba elektřiny a tepla, bioplynová stanice Onivon a. s., Hradec Králové Technický ředitel
Poliklinika Hlinsko Město Hlinsko Odbor investic a městského majetku
Základní škola Sluneční, ZŠ Dr.E.Beneše, ZŠ

Šumavská, MŠ Loštice
Město Šumperk, Město Loštice FRYS, stavební projekce, Šumperk
Mateřská škola

Základní škola
Město Opočno Ref. odboru ŽP
Využití druhotných zdrojů energie výrobních hal FORMPLAST Purkert Jablonné nad Orlicí Ředitel
Základní škola Obec Libčany Starosta
Masarykova jubilejní základní škola a mateř. škola Obec Černilov Ředitel školy
Administrativní budovy Lesy České republiky Hradec Králové Energetik
Hlavní budova areálu ZVU Hradec Králové Správa majetku
    Základní škola Bezručova     Statutární město Hradec Králové      Tenderservis, Pardubice
     Mateřská škola Sedlice     Obec Praskačka      Zástupce starosty
    Měchenická plovárna     Obec Měchenice       HM projekt, Hradec Králové
     Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, využití

    odpadního tepla z kompresorové stanice   
    Onivon a. s., Hradec Králové       Technický ředitel
     Modernizace zařízení na výrobu energie, snižování

    energetické náročnosti technologických procesů
    FOMA BOHEMIA, spol. s r.o.Hradec Králové       Vedoucí odboru IÚ
     Zvýšení účinnosti spalinového kotle kogeneračního

    soustrojí
    KRPA PAPER a.s., Hostinné       Člen představenstva
    Plavecký krytý bazén - solární panely, využití

   odpadního tepla
     Město Hlinsko     Odbor investic a městského majetku
    Kombinovaná výroba elektřiny a tepla      Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk      Vedoucí technického odboru
    Úspora tepla a elektrické energie výrobního závodu      ZVU POTEZ, a.s. Hradec Králové
      Vedoucí odboru technologie
    Úspora elektrické energie a zateplení     Zimní stadion Šumperk       Ředitel Podniků města Šumperka

Energetické posudky

Jsou většinou vypracovávány pro potřeby institucí poskytujících finanční dotace z podpůrných programů státních nebo EU (např. posouzení domů vytápěných tepelnými čerpadly, posouzení solárních systémů, podklady pro zateplování domů, malé vodní elektrárny, fotovoltaické systémy atp.). Dále jsou uvedeny typické příklady odborných posudků:

  • Vytápění a příprava teplé vody pomocí tepelného čerpadla "země (vrt) - voda" - rodinný dům (dále jen RD) v Býšti, okr. Pardubice
  • Vytápění a příprava teplé vody pomocí tepelného čerpadla "vzduch - voda" - např. RD v Třebosicích, okr. Pardubice a RD v Chrudimi
  • Vytápění a příprava teplé vody pomocí tepelného čerpadla "zemní kolektor - voda" např. RD Hradec Králové - Svinary, RD Jamné n. Orl.
  • Komplexní zateplení bytového panelových domů v Trutnově, v Hradci Králové, V Dobrušce, v České Třebové a v Holicích
  • Příprava teplé vody solárním systémem využívajícím trubicové kolektory - např. RD Vysoká n.L., okr. Pardubice, RD Hradec Králové. RD Vysočany
  • Příprava teplé vody solárním systémem využívajícím ploché kolektory - rodinné domy Hradec Králové, RD Hoděšovice, okr. Pardubice, RD Žamberk, RD Velká Skrovnice, okr.Ústí n.O., RD Dolní Sloupnice, okr. Svitavy atd.
  • Vytápění a příprava teplé vody solárním systémem využívajícím ploché kolektory - např. RD Stěžírky, okr.Hradec Králové, RD Hradec Králové, RD Chlumec n.C.
  • Vytápění a příprava teplé vody kotlem na biomasu - RD Prachovice, RD Nová Paka, RD Lhota pod Libčany, RD Čermná n. O., RD Dobřany, okr. Rychnov n.K., RD Bydžovská Lhotka, okr. Hradec Kr., RD Hrádek atd.

Průkazy energetické náročnosti budovy

Jsou vypracovávány na žádost stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek, kterým zákon o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb. - úplné znění, §7,  § 7a) ukládá pořídit tento doklad energetické náročnosti budovy. Protokol a grafické znázornění určuje prováděcí předpis. Dále jsou uvedeny typické příklady:

Předmět
Vlastník
Kontakt
VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha Hlavní město Praha Hospodářský pracovník
Bytové panelové domy Hradec Králové SVJ Ing. Jochec, K Sokolovně 439, Hradec Králové
ZŠ Dr.E.Beneše Město Šumperk  FRYS, stavební projekce, Šumperk
Novostavby rodinných domů    
Výrobní hala Daido Metal Brno BiB Architects s.r.o., Praha 6
Prodejna nábytku a související sklad Sconto Hradec Králové BiB Architects s.r.o., Praha 6

Kontroly účinnosti kotlů a kontroly klimatizačních systémů

Jsou prováděny podle vyhlášky o kontrole provozovaných kotlů s výkonem nad 20 kW a vyhlášky o kontrole klimatizačních systémů s chladícím výkonem vyšším než 12 kW. Netýkají se rodinných domů, bytů a staveb pro rodinnou rekreaci. Připravuje se nový prováděcí předpis.

Sdílejte na