Energetický specialista Ing. Jaroslav Štěchovský, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

Co je energetický štítek obálky budovy?

Energetický štítek obálky budovy

Energetický štítek obálky budovy definuje Česká technická norma ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Bývá často zaměňován s průkazem energetické náročnosti budovy. Zatímco průkaz energetické náročnosti budovy je definován v Zákoně o hospodaření energií a jedná se o důležitý dokument charakterizující z hlediska spotřeby energie komplexně budovu - např.při výstavbě, opravách či prodeji atd., energetický štítek obálky budovy má vypovídací schopnost pouze dílčí. Hodnotí pouze tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí ochlazovaných částí obálky budovy a zařazuje obálku budovy do určité kategorie A až E, tedy vzhledově podobně, jako je tomu u průkazu energetické náročnosti budovy.

Sdílejte na